Dynamické ortopedické vložky

Dynamické ortopedické vložky

Dynamické ortopedické vložky jsou vhodné pro sportovce, diabetiky a osoby s vadou chodidel (ostruhy, otlaky, výrůstky, bolesti nohou, podélné a příčné plochonoží).

Klient má nárok na jeden pár vždy každých šest měsíců.

Technologie výroby dynamických ortopedických vložek umožňuje jejich použití při širokém spektru vad a postižení dolních končetin.

Prostřednictvím otisku chodidel do plastické hmoty za pohybu se zachytí dynamické projevy nohy při chůzi.

Hmota se během pohybu pacienta ve speciální obuvi vytvaruje podle potřeb chodidla a zaznamená vlivy chůze na její tvar.

Po vyjmutí otisku z boty provede technik ručně korekci tvaru v závislosti na ortopedických požadavcích.

Následně je ve vakuovém lisu podle korigovaného tvaru vytvořen pozitiv reliéfu chodidla. Ten je potom vlisován do vícesložkové licí směsi v příslušné formě.

S ohledem na diagnózu, stav nohou a věk pacienta je možné volit různé tuhosti vložek i materiál krycí stélky. Po ztuhnutí směsi je vzniklá vložka opracována a upravena pro aplikaci do obuvi.

Relativní náročnost vložky na odborné zpracování korekcí a použité materiály je kompenzována přesností získaných měrných podkladů a její pozitivní léčebně-preventivní funkcí. Vložky výrazně zvyšují komfort při chůzi a tlumí rázové zatížení nohou.

Ceny doplatků se řídí číselníkem VZP.